For sakkare achchu recipe:

Sakkare Achchu Recipe | ಸಕ್ಕರೆ ಅಚ್ಚು

Sankranthi Mix is the mix of Ellu (sesame seeds) bella(jaggery) along with other ingredients is a perfectly balanced mix for the month of January. It has protein, calcium, oil and iron from the ingredients, which are required for our body to rejuvenate from the winter weather. As we all know in every part of our country Sankranthi festival is celebrated, though each state has its own name for this festival, basically celebrating the harvest. At this time of the year, weather will be cold and dry, the main ingredients we use to prepare the dish for this festival is til/sesame seeds and jaggery along with nuts and coconut, which makes it an absolute health snack for the winter.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ್ಲೂ ಕರಿತಾರೆ.ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಈ ಹಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ . ಅಲ್ಲದೆ,
ರೈತರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಕೇತ.

source

18 COMMENTS

  1. I am really thanks to you. Nobody tell how to make Sankranthi sugar cube. Also your kannada language speak also good. Please continue.

  2. I am watching your sugar cube and ellu Bella mixing. It's helpful for me. Please continue other festivals special in kannada and English language.

LEAVE A REPLY